Bài tập

Chủ đề Bài tập Hạn chót Bài nộp Điểm
Participation - -
Chủ đề 1 Upload Week-1 Assignment (due on Sun, Oct 1 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 14 Tháng một 2018, 11:55 PM -
Chủ đề 2 Upload Week-2 Assignment (due on Sun, Oct 8 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 21 Tháng một 2018, 11:55 PM -
Chủ đề 3 Upload Week-3 Assignment (due on Sun, Oct 15 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 28 Tháng một 2018, 11:55 PM -
Chủ đề 4 Upload Week-4 Assignment (due on Sun, Oct 22 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 4 Tháng hai 2018, 11:55 PM -
Chủ đề 5 Upload Week-5 Assignment (due on Sun, Oct 29 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 11 Tháng hai 2018, 11:55 PM -
Chủ đề 6 Upload Week-6 Assignment (due on Sun, Nov 5 @ 11:55 PM) Thứ hai, 19 Tháng hai 2018, 12:55 AM -
Chủ đề 7 Upload Week-7 Assignment (due on Sun, Nov 12 @ 11:55 PM) Thứ hai, 26 Tháng hai 2018, 12:55 AM -
Chủ đề 8 Upload Week-8 Assignment (due on Mon Sun, Nov 19 @ 11:55 PM) Thứ hai, 5 Tháng ba 2018, 12:55 AM -
Chủ đề 9 Upload Week-9 Assignment (due on Sun, Nov 26 @ 11:55 PM) Thứ hai, 12 Tháng ba 2018, 1:55 AM -
Chủ đề 10 Upload Week-10 Assignment (due on Sun, Dec 3 @ 11:55 PM) Thứ hai, 19 Tháng ba 2018, 1:55 AM -
Chủ đề 11 Upload Class Project Slides (due on Sun, Dec 3 @ 11:55 PM) Thứ hai, 19 Tháng ba 2018, 1:55 AM -