Bài tập

Chủ đề Bài tập Hạn chót Bài nộp Điểm
Participation -
Chủ đề 1 Upload Week-1 Assignment (due on Sun, Oct 1 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 14 tháng 1 2018, 11:55 PM
Chủ đề 2 Upload Week-2 Assignment (due on Sun, Oct 8 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 21 tháng 1 2018, 11:55 PM
Chủ đề 3 Upload Week-3 Assignment (due on Sun, Oct 15 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 28 tháng 1 2018, 11:55 PM
Chủ đề 4 Upload Week-4 Assignment (due on Sun, Oct 22 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 4 tháng 2 2018, 11:55 PM
Chủ đề 5 Upload Week-5 Assignment (due on Sun, Oct 29 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 11 tháng 2 2018, 11:55 PM
Chủ đề 6 Upload Week-6 Assignment (due on Sun, Nov 5 @ 11:55 PM) Thứ Hai, 19 tháng 2 2018, 12:55 AM
Chủ đề 7 Upload Week-7 Assignment (due on Sun, Nov 12 @ 11:55 PM) Thứ Hai, 26 tháng 2 2018, 12:55 AM
Chủ đề 8 Upload Week-8 Assignment (due on Mon Sun, Nov 19 @ 11:55 PM) Thứ Hai, 5 tháng 3 2018, 12:55 AM
Chủ đề 9 Upload Week-9 Assignment (due on Sun, Nov 26 @ 11:55 PM) Thứ Hai, 12 tháng 3 2018, 1:55 AM
Chủ đề 10 Upload Week-10 Assignment (due on Sun, Dec 3 @ 11:55 PM) Thứ Hai, 19 tháng 3 2018, 1:55 AM
Chủ đề 11 Upload Class Project Slides (due on Sun, Dec 3 @ 11:55 PM) Thứ Hai, 19 tháng 3 2018, 1:55 AM